Меню

Блог и полезна информация за бързи кредити

какво е ГПР

Какво е ГПР?

Какво е ГПР и какво е хубаво да знам за нашата по-добра финансова култура? Годишният процент на разходите (ГПР) представлява показател за всички разходи, които съпътстват един кредит, представен в проценти. ГПР се смята на годишна база върху размера на заема. Той е сборът от сумата, лихвите, таксите, комисионните, застраховките и възнагражденията на посредниците, ако има такива. Клиентът следва да погаси всички тези разходи, които съпътстват заема – застрахователни полици, ако има допълнителна клауза към договора, например. Добре е да се знае, че има изключително разнообразни видове разходи за различни услуги При ипотеките се дължат нотариални такси и такива, каквито се дължат при прехвърляне на недвижимата собственост. Такива такси могат да бъдат свързани със санкции при нередовно погасяване на задълженията. Оскъпяването на вашия заем на

Прочетете повече »

Кредит без посещения банка или офис

В наши дни всяко нещо струва пари и често ни се иска, но не можем да реализираме  мечтаната ваканция. Спестяванията ни понякога свършват и ние разбираме, че точно преди годишната ни отпуска сме на червено. Имейлът ни е затрупан с предложения за ваканции до слънчеви дестинации, коя от коя по-съблазнителни, а ние нямаме никакви заделени пари. Тогава възниква въпроса, от кой да вземем и разбира се се обръщаме към близки, колеги и приятели, но те ни отказват. Какво може да се направи? За радост, има решение и това е бързият кредит. Може би, до сега не сте прибягвали до фирмите за бързи кредити, а само сте слушали от ваши познати, че те са се възползвали от техните услуги. Кандидатстването за онлайн заем започва с проучване

Прочетете повече »

Бързи кредити от частни лица

Всъщност когато търсите заем от частни лица и направите самото търсене онлайн, то не трябва да се учудите, че ще получите резултати за предложения от небанкови фирми за бързи кредити. Все пак те познават търсенията на клиентите и организират своето онлайн представяне според същите търсения. Още повече много така наречени частни лица не са легитимни пред закона и не се представят онлайн. Те често се откриват от разговори така се стига до тях, но тегленето на вземането на такива кредити може да е съпроводено от лихварство. Бързите кредити са феномен на съвременния кредитен пазар и когато кандидатствате за такъв, най-сигурно е да го направите в легитимна небанкова компания регистрирана от БНБ. Онлайн можете да видите списък на лицензираните компании, така че това може да е

Прочетете повече »
снимка на кредити за безработни

Бързи кредити за безработни

Това че човек е безработен не значи, че няма доказуеми доходи. Той може да получава наем за жилище, да има спестявания, може да получава пари от трудовата борса, да получава пари от акции и други подобни. В този смисъл, на базата на вашия доход, можете да решите да реализирате бърз заем. Той може да ви помогне да покриете част от разходите си, да платите неотложни сметки или да закупите нещо важно за вас. При всички положения обаче трябва много добре да осмислите нуждата от този кредит, защото за един определен период от време, може да тежи на личните ви финанси. На какви условия трябва да отговаряте? За да реализирате бърз кредит за безработни, макар да няма такава официална категория, следва да отговаряте на общите изкисвания

Прочетете повече »
снимка бърз кредит по телефона

Бързи кредити по телефона

Напълно в реда на нещата е всяка престижна компания за бързо кредитиране да разполага със сайт, в който са изложени всички начини за връзка с нейните служители. Това не значи, че всяка фирма предлага кандидатстване по телефона. Така че първо трябва да изберете набор от небанкови компании за бързи заеми, за да разгледате техните условия, изисквания и възможности за кандидатстване. Кандидатстване за бърз кредит по телефона Обикновено хората, които търсят бързи кредити по телефона биха искали да си спестят отиването до офис или попълването на бланка онлайн. Тези компании, които предлагат кандидатстване по телефона, при всички положения ще изискат от потребителя да продиктува данните от личната си карта. На базата на проверка в ЦКР и други начини за бързо определяне на кредитоспособността, компанията бързо решава

Прочетете повече »
снимка бързи кредити в събота и неделя

Бързи кредити в почивни дни

Работното време на небанковите компании е различно според тяхната кредитна политиката, според характеристиката на самите фирми, според техния ресурс да обслужват клиенти, начина на обслужване и други фактори. В този смисъл, не може да се определи с точност дали има начин да реализирате бърз заем в почивните дни. Така както е организиран пазара на бързите кредити в България, можете да кандидатствате онлайн за бързи кредити в почивни дни, но това не значи, че ще можете да вземете парите веднага. Единственият начин това да стане е фирмата да има посочено работно време, което показва, че клиенти се обслужват в събота и неделя. При това положение също има различни варианти. Може обслужвате да оскъпи по някакъв начин цената на кредита заради такса, която ще платите за извънредното

Прочетете повече »
снимка пари портфейл

Обединяване на бързи кредити

Не е тайна, че много хора поради естеството на техния бизнес често се озовават в ситуация с повече от един кредит. В един момент всичко това започва да тежи сериозно на личните и фирмените финанси – още по-лошо е когато те са обвързани. Какво точно значи обединяване на бързи кредити? Обединяването на бързите кредити зададено така е свързано с обединение на повече от един бързи заеми, които потребителят има затруднение да изплаща. В този смисъл, тези два или повече бързи кредита се обединяват в един нов кредит, при  нови условия, но който е насочен за изплащането на всички налични заеми за изплащане. Обединяването на кредита може да бъде направено както от банкова институция, така и от по-голяма компания за бързо кредитиране. За целта обаче е

Прочетете повече »
снимка креди до заплата

Бързи кредити за покриване на спешни нужди

Какво е бърз кредит за покриване на спешни нужди? Както самото име на този вид кредитен продукт говори, това са пари назаем, които се отпускат от небанкова кредитна компания, като гаранцията за сумата е заплатата, която вземате на дадено число в месеца. В този смисъл, срокът за погасяване на кредита е от две седмици до месец. Противно на очакванията, бързите заеми а могат да бъдат предлагани по  разнообразен начин от гледна точка на възможностите за потребителите. Бързите кредити  се отнасят до сравнително по-ниски суми. Като парите не може да бъдат връщани на вноски, освен като дадената компания не предлага възможност за отлагане датата на падежа. Този вид кредитиране може да бъде предлагано като безлихвено, може да бъде предлагано в диапазон за желаната сума и други

Прочетете повече »
снимка бърз кредт с 0% лихва

Бързи кредити без лихва или 0%

Какво е безлихвен кредит или такъв с 0% лихва? Безлихвен кредит означава да изтеглите сравнително малка сума пари и да върнете сумата без да бъде начислена лихва върху нея. Това не значи, че потребителят е освободен от другите условия и изисквания за кредита. Или че не е застрашен от начисляването на лихва ако не изпълни условията по сключения договор. Безлихвените кредити често в сравнително малки суми, за да може потребителите бързо да върнат заетата сума и да продължат финансовите си дела в нормалното си русло. Различните фирми предлагат различна горна граница на сумата, която можете да изтеглите като безлихвена, респективно при различни поставени условия. Предимства и недостатъци на бързите кредити без лихва   Предимствата Предимствата са в посока, че можете да се ползвате от облекчението

Прочетете повече »
снимка на човек с лошо цкр

Бързи кредити с лоша кредитна история в ЦКР

Какво е кредит при лоша кредитна история? След като прочетохте дългото заглавие, може би ви направи впечатление използването на два термина: лоша кредитна история и ЦКР. Лошата кредитна история представлява списък на забавените плащания и необслужвани кредити от страна на заемополучателя назад във времето. Лошата кредитна история обаче може да е такава в различна степен. Възможно е, човек да е закъснявал два или три пъти да плати вноската си, възможно е да е закъснявал системно, възможно е дори да не е изплатил заем в миналото. Всяка една възможност се оценява индивидуално от кредиторите. Просто когато обслужвате кредита си внимавайте, защото понякога кредиторите се хващат и за най-малкия пропуск. ЦКР от своя страна е Централният кредитен регистър на БНБ, в който се вписва информацията за кредитите

Прочетете повече »
снимка на бурзи кредити с лична карта

Бързи кредити само с лична карта

Задължително условия за тегленето на какъвто и да било кредитен продукт от физическо лице е наличието на лична карта. Тя е законовата легитимация на лицето, така че то да предостави всичките си данни, които го правят редовен заемоискател. В личната карта се намират името, ЕГН-то, постоянния адрес на потребителя на кредита и всички други важни данни необходими за сключване на законния договор. Бързи кредити срещу лична карта са напълно възможна услуга на кредитния пазар в България. Те се предоставят от небанкови кредитни компании, които имат своя политика спрямо потребителите си. Когато видите оферта за бърз заем само с лична карта, трябва да знаете, че според данните, които има в личната карта, кредиторите ще проверят вашата кредитна история в централния кредитен регистър (ЦКР) в БНБ. В

Прочетете повече »
снимка бърз кредит без поръчител

Бързи кредити без поръчители

Повечето небанкови кредитори позволяват да заявите бърз кредит без да се налага да имате поръчител. Това улеснява кандидатстването за дадения кредит. Задължително е обаче да се запознаете с общите условия и изисквания, както и за това какви са другите гаранции, които може кредиторите да изискат от вас. Предимството на това да теглите бързи заеми без поръчител е, че не се налага да търсите под дърво и камък хора, които биха могли да са този гарант. Изобщо си спестявате много неприятни и неловки моменти с близки и приятели, с роднини или бизнесмени. Видове бързи кредити без поръчител Обикновено можете да вземете бърз кредит без поръчител ако той е в сравнително по-малка сума. Естествено това отново зависи от кредитната политика на всяка една небанкова фирма. Също така

Прочетете повече »
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on vk
VK
Share on pinterest
Pinterest