Меню
какво е ГПР

Какво е ГПР и какво е хубаво да знам за нашата по-добра финансова култура?

Годишният процент на разходите (ГПР) представлява показател за всички разходи, които съпътстват един кредит, представен в проценти. ГПР се смята на годишна база върху размера на заема. Той е сборът от сумата, лихвите, таксите, комисионните, застраховките и възнагражденията на посредниците, ако има такива. Клиентът следва да погаси всички тези разходи, които съпътстват заема – застрахователни полици, ако има допълнителна клауза към договора, например.

Добре е да се знае, че има изключително разнообразни видове разходи за различни услуги

При ипотеките се дължат нотариални такси и такива, каквито се дължат при прехвърляне на недвижимата собственост. Такива такси могат да бъдат свързани със санкции при нередовно погасяване на задълженията.

Оскъпяването на вашия заем на годишна база се определя от вашия ГПР. Ако лихвата на един кредит е по евтина от тази на друг, това не означава, че първия е по-изгоден и съответно по-подходящ. Това, което определя обективно дали един заем ще ви струва по-малко пари е ГПР и то в случай, че плащате вноските си редовно и без просрочия. Предварителното изчисляване на ГПР е реалната цена на кредита, включващ редовното погасяване на месечните вноски и процента върху кредита на годишна база, само ако не се начислят наказателни суми за закъснели плащания.

Какво включва ГПР?

При смятане на ГПР се включват всички такси, които обхващат и допълнителните разходи, а в случай, че те не се знаят предварително, сумата, която ес посочва е приблизителна. Такива допълнителни услуги могат да бъдат свързани с разглеждане на документи, одобрение, обслужване на разплащателна сметка, застраховка живот и др.

В допълнение, ГПР се определя, освен от лихата по заема и от размера, за който се кандидаттства и от погасителния период. Изчисляването на ГПР става по специална формула, базирана на закона за кредити. Калкулацията става с електронни калкюлатори, вградени в сайтовете за сравнение на кредитни компании или в официалните страници на самите кредитори. Възприета е практиката, че договорът за кредит е валиден от деня на сключването му до неговото пълно погасяване и ако и двете страни се придържат към условията, описани в него, предварително изчислената с ГПР сума ориентировъчно се припокрива.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on vk
VK
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
Share on print
Print
Facebook Коментари

Подобни статии

Бързи кредити условия

Бързи кредити условия

Търсите какви са словията за бърз кредит Ако някога сте кандидатствали за бърз или потребителски кредит, знаете за концепцията за кредитоспособност, която заемодателите взимат предвид

Прочетете повече »

Небанкови бързи кредити

Заеми от небанкови институции  Позволените суми на небанковите заеми обикновено не са много големи, а стойността им варира от една компания до друга. Интересен аспект

Прочетете повече »
снимка кцвети препоръки, лредит портал

Цвети Петрова

Благодаря Кредит Портал2 24! Цял ден търссих от сайт в сайт и нищо. Радвам се, че ви намерих. Само за 5 мин при Вас кандисатсвах в 3 компании и до час вече имах две предложения за кредит ;)